ĐĂNG KÝ LÀM ĐỐI TÁC VỚI CHÚNG TÔI
  Hợp tác xã cần liên hệ


  DANH SÁCH CÁC HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN

  f71667ae105ae504bc4b38

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG EATU

  Người đại diện: Ông Trần Đình Trọng

  Địa chỉ: 298 Buôn Kõ Tam, xã Eatu TP. Buôn Ma Thuột

  Sô điện thoại: 0905.32 66 990963.24 66 99

  Quy mô:

  Sản lượng:

  Các loại cà phê:

  Tìm hiểu thêm
  logo finish 6

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG PÔ KÔ FARMS

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên: 110 thành viên

  Quy mô: 200 hecta

  Sản lượng: 800 tấn

  Các loại cà phê: Robusta

  Tìm hiểu thêm
  img 0082 500x330 1

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG THUẬN AN

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên: 58 hộ và 100 hộ liên kết

  Quy mô: 300 ha

  Sản lượng: 600 tấn

  Các loại cà phê:

  Tìm hiểu thêm
  ho tro covid

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG THUẬN PHÁT

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên: 49

  Quy mô: 105 ha

  Sản lượng:

  Các loại cà phê:

  Tìm hiểu thêm
  logo

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG THĂNG TIẾN

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên: 75 thành viên và 273 hộ nông dân liên kết

  Quy mô:

  Sản lượng:

  Các loại cà phê:

  Tìm hiểu thêm
  IMG 0205

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂN PHÁT

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên: 106 hộ thành viên

  Quy mô: 102ha

  Sản lượng: 366 tấn

  Các loại cà phê:

  Tìm hiểu thêm
  z2525675428604 b0306e2cb8ee73ac5d6115f37fa0c024

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG KRÔNG BUK

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên: 49 hộ thành viên và 120 hộ nông dân liên kết

  Quy mô:

  Sản lượng: hơn 475 tấn 

  Các loại cà phê:

  Tìm hiểu thêm
  Thuan An 500x375 1

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG EANAM

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên: 79 hộ thành viên với 35 thành viên cốt lõi

  Quy mô: 88 ha

  Sản lượng: 268 tấn

  Các loại cà phê:

  Tìm hiểu thêm
  photo 1 1520992921366371453716

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG EA TÂN

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên: 49 thành viên chính thức và 687 thành viên liên kết

  Quy mô: 500 ha

  Sản lượng: 3500 tấn

  Các loại cà phê:

  Tìm hiểu thêm
  IMG 1464

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG EA KIẾT

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên: 84 hộ thành viên

  Quy mô: 161,4 ha

  Sản lượng: 635,2 tấn

  Các loại cà phê:

  Tìm hiểu thêm
  39d4abc5f1eb0fb556fa

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG CHƯ KBÔ

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên: 33 hộ thành viên, 169 hộ sản xuất liên kết

  Quy mô: 350 ha

  Sản lượng: 3500 tấn

  Các loại cà phê:

  Tìm hiểu thêm
  Picture31

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG HÒA ĐÔNG

  Người đại diện:

  Địa chỉ:

  Sô điện thoại:

  Thành viên:99 thành viên

  Quy mô: 460 ha

  Sản lượng: 635,2 tấn

  Các loại cà phê: