ELdZ Vietn cmyk viet

German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

Vào tháng 10 năm 2020, Fairtrade International đã hợp tác với GIZ, German Agency for International Cooperation để hỗ trợ trực tiếp cho các nhà sản xuất ở tuyến đầu của đại dịch COVID-19. Trang web này được tài trợ bởi German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) để hỗ trợ các nhà sản xuất cà phê Fairtrade tại Việt Nam kinh doanh trực tuyến các sản phẩm của Fairtrade tại thị trường trong nước.

FBM VERT RGB POS

Fairtrade

Fairtrade là một cách tiếp cận thay thế cho thương mại thông thường và dựa trên sự hợp tác giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Khi nông dân có thể bán theo các điều kiện của Fairtrade, nó sẽ cung cấp cho họ một thỏa thuận tốt hơn và các điều khoản thương mại được cải thiện. Điều này cho phép họ có cơ hội cải thiện cuộc sống và lập kế hoạch cho tương lai của mình. Fairtrade mang đến cho người tiêu dùng một phương pháp giảm nghèo hiệu quả thông qua hoạt động mua sắm hàng ngày của họ. Nông dân và công nhân có tiếng nói mạnh mẽ ở mọi cấp độ của Fairtrade, từ cách họ đầu tư và điều hành các tổ chức địa phương của họ đến việc có tiếng nói bình đẳng trong Fairtrade’s global decision-making.

FBM INT VERT RGB POS

Fairtrade International

Được thành lập vào năm 1997, Fairtrade International là một hiệp hội phi lợi nhuận, đa bên gồm 22 tổ chức thành viên – ba mạng lưới nhà sản xuất và 19 tổ chức Fairtrade quốc gia.Fairtrade International điều phối các hoạt động cho các tổ chức thành viên và sở hữu dấu  FAIRTRADE, nhãn hiệu đã đăng ký của Fairtrade xuất hiện trên hơn 30.000 sản phẩm. Để biết thêm thông tin về Fairtrade nhấn vào đây.

NAPP

Fairtrade Network of Asia and Pacific Producers (NAPP)

Fairtrade Network of Asia and Pacific Producers (NAPP) là Mạng lưới Nhà sản xuất của Fairtrade International và hoạt động để đảm bảo một thỏa thuận thương mại tốt hơn cho nông dân và công nhân Fairtrade ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.Hiện tại NAPP có 304 Tổ chức Nhà sản xuất Fairtrade trên 21 quốc gia trong Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương hỗ trợ hơn 260000 nông dân và công nhân. Tại Việt Nam có 33 tổ chức sản xuất được chứng nhận Fairtrade, trong đó có 15 hợp tác xã sản xuất cà phê.Để biết thêm thông tin về Fairtrade NAPP  nhấn vào đây