Ngày 16 tháng 9 năm 2023, tại thành phố Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Tổ chức Nông dân sản xuất nông nghiệp bền vững Việt Nam (NAPP Việt Nam) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ III (2023-2028) nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới.
z4731171607391 c394109ad6a7aec7055d062c7737815c
Tham dự Đại hội có ông Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Đăk Nông; ông Trần Ban Hùng, Quản lý chương trình của NAPP Việt Nam cùng 23/28 thành viên chính thức của tổ chức.
z4731171597298 072640138d1f1cc38db21c0dedf25fa1
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II và báo cáo của Ban Kiểm soát; thảo luận về dự thảo chiến lược phát triển của NAPP Việt Nam giai đoạn 2023-2028. Trong định hướng mới, tổ chức nhấn mạnh vai trò của Liên hiệp Hợp tác xã TMCB trong việc thúc đẩy thương mại nội bộ, mở rộng thị trường trong nước và tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.
z4731171606936 fceb382872a769668c3957a0845514da
Kết thúc Đại hội, Hội đồng quản trị mới gồm 5 thành viên đã được bầu ra. Ông Trần Đình Trọng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Dịch Vụ Công bằng Ea Tu, được bầu làm Chủ tịch NAPP Việt Nam nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng Thuận An, được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Liên hiệp HTX TMCB. Các chức danh Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị cũng được bầu chọn tại Đại hội.
z4731171596384 8740b4f6772cf705be2870453f650300
Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên cho nhiệm kỳ mới.
z4731171607777 b2cb5cce1324bf88088df34e88cf5692
Phát biểu tại Đại hội, các đại biểu thống nhất cam kết nỗ lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nông dân và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế.

– Lào Cai 2023 –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *